mandag den 23. januar 2012

Pressemeddelse fra Fair Dog

Pressemeddelelse

Advarsel til hundeejerne i Danmark!


Efter flere bid-sager som Foreningen Fair Dog har været involveret i og hvor det lader til at retssikkerheden er
forsvundet, vælger vi nu at advare de danske hundeejere.
Der har været mange bid-sager hvor hunde er blevet skambidt og slået ihjel - alligevel er der ingen rød tråd i
afgørelserne af sagerne. Det lader desværre til, at den afgørende faktor er hundens herkomst og ikke de faktuelle
beviser i sagerne, eller om der er tale om en adfærd som er naturlig for hundene.
I sagen om Labradoren som bed en lille Pomeranierhvalp ihjel, blev ejeren af Labradoren påbudt at hunden skulle
føres i snor.
http://www.sn.dk/Loes-hund-lever-videre-efter-hvalpedrab/Naestved/artikel/123086
”Pomeranierhvalpen Monique nåede ikke at fylde fem måneder, før hun blev bidt ihjel af en brun labrador uden snor
ved Herlufsholmskoven.
Labradoren får lov at leve videre, og det undrer Moniques ejere, Henrik og Ulla Mørkeberg fra Næstved.”
Der blev lagt vægt på at labradoren var en familiehund, men hvilken hund i Danmark er ikke en familiehund?
I dette tilfælde kan man ikke tale om at hvalpen har udgjort nogen trussel for den voksne labrador, eller dennes ejer.
Labradoren var for øvrigt ikke i snor.
I sagen fra Fyn hvor en lille pige blev bidt og måtte syes, siger politiet direkte:

http://www.fyens.dk/article/1863821:Assens--Seksaarig-pige-bidt-af-hund

”Betjente fra Fyns Politi har undersøgt sagen nærmere, men rapporten fra de undersøgelser er endnu ikke kommet
til lokalpolitiet i Assens.
Alt efter hvilken type hund, der har bidt den seksårige pige, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med
hunden.”
…Og det lader desværre til at være den praksis som politiet føre i bidsager.
I sagen om Matti var der tale om en ung Rottweiler som i leg påførte en anden hund en skramme, som herefter
måtte syes. Det bedømte politiet til skambid og hunden skulle aflives.
Efter pres fra medierne blev aflivningen af Matti ikke til noget.

http://www.ritzauinfo.dk/pressrelease/detail.do?pressId=34891&type=bytheme&searchKey=45abf510-ef0f-11e0-8021-6f37f9007d07&themeId=1060&pageIndex=1

I sagen om de 2 ruhårede jagthunde, som skambed en tredie hund.

http://www.tvsyd.dk/artikel/101247:Ikke-kun-kamphunde-kan-aflives

Politiet konstaterede, at de to hunde ikke står på listen over uønskede hunderacer. Og når der ikke er tale om
angreb på mennesker, mente politiet ikke, at hundene kan aflives.


I en del af de bid-sager som Fair Dog er involveret i, er der tale om at hundene har bidt i selvforsvar af sig selv eller
sin ejer. Nogle hvor ejerne endda er blevet bidt af den hund som angreb - alligevel er det deres hunde som står til
aflivning.
Det er i modsætning til det som politikerne ellers har sagt og skrevet.
I et svar afgivet til retsudvalget af den tidl. Justitsminister Lars Barfod spørges der:
”Vi ministeren give eksempler på, hvornår hunde ifølge ny-reguleringen kan aflives? ”
Til det svares der bla.:
”Det fremgår i den forbindelse af pkt. 3.3.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at det forudsættes, at
aflivning efter den foreslåedebestemmelse ikke skal ske, hvis overfaldet og skambidningen undtagelsesvis er
fremkaldt ved et uretmæssigt og umiddelbart forudgående angreb mod den pågældende hund (eller dens besidder),
sådan at hundensadfærd må betragtes som et naturligt selvforsvar eller forsvar af hundens besidder. Det vil ifølge
bemærkningerne f.eks. være tilfældet, hvis en person begår vold mod hundens besidder, eller en person, herunder
besidderen selv, slår og mishandler hunden”
Men det er så ikke gældende i praksis. Der lader det til at være mere afgørende hvilken type hund der er tale om,
end omstændighederne til hvorfor hundene har bidt.
Hvis hunden er af en bestemt race eller type, så dømmes hunden til aflivning, uden at skele til om der er tale om
naturlig beskyttende adfærd. Politiet er således også blevet hunde adfærdseksperter.
Hvis man skal være på den sikre side og undgå at komme i klemme i hundeloven, så skal alle hundeejere ifører
deres hunde mundkurve og holde dem langt væk fra andre hunde, da de ellers er i risiko. Hvis hunde af en bestemt
type eller størrelse bliver angrebet af en anden hund og forsvare sig selv eller sin ejer, er chancerne for at hunden
bliver dømt til aflivning næsten 100% og ejerne har INGEN mulighed for at få deres sag prøvet for domstolene før
EFTER at deres hunde er aflivet.
Det stiller hundeejerne i Danmark i en meget usikker og uholdbar situation.
Med Venlig Hilsen
Charlotte Andersson
Formand for Foreningen Fair Dog
www.fairdog.dk

Tilladelse til at kopiere dette er givet af formanden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar