torsdag den 26. januar 2012

OH NO SHE DIDNT.......

JOW hun gjorde det igenigen

Dansk Kennel Klub aka DKK har gang på gang nægtet, at have haft udtalt sig eller blandet sig ved hundeforbuddet

Hvad hvis man fanges i den løgn?
er der repressalier?

Er det virkeligt kun mig, der mener at en prmedarbejder, der har INGEN uddannelse der er relevant i forhold til racer, træning mv får taletid??

Jeg betvivler ikke Vibeke Knudsens evner som prmedarbejder... Hun kommer da ud i pressen, men problemet er, at hun udtaler sig stanghamrende forkert om racer OM OG OM IGEN, og DKK bestyrelsen siger ingenting!!

for at komme tilbage på sporet.....

De nægter at have udtalt sig til Justitsministeriet, men nu er dette dukket op


Civil- og Politiafdelingen
Dato:
Kontor: Dyrevelfærdskontoret
Sagsbeh: Morten Juul Gjermundbo
Sagsnr.: 2010-5430-0289
Dok.: MGJ40107
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Telefonnotat
Talt med Vibeke Knudsen (VK), Dansk Kennel Klub
Den 20. oktober 2010
Aftalt med VK, at jeg ville sende Justitsministeriets udkast til en observa-tionsliste til dem med henblik på at få deres eventuelle kommentarer. VK oplyste, at DKK er imod forbudsordningen.
Samme dag sendte jeg hende en mail med udkastet.
Den 22. oktober 2010
VK ringede med bemærkninger til udkastet til observationsliste. Hendes kommentarer var følgende:
1. ”Iberisk dogge” er ikke en selvstændig race, men alene en samlebeteg-nelse for visse hunde, der stammer fra den iberiske halvø. Det bør derfor i stedet på observationslisten stå navnene på de fire hunderacer, som be-tegnelsen dækker, nemlig:
 Dogo canario / presa canario
 Alano
 Perro dogo mallorquin
 Ca de Bou
Racen dogo canario kaldes i praksis også presa canario. Der er dog alene tale om én race, og dens officielle navn er dogo canario, men betegnelsen
2
presa canario bør alligevel også nævnes.
Alano og perro dogo mallorquin er ikke anerkendte som selvstændige racer, men beskrives af Desmond Morris i ”Dogs – The Ultimate Dictio-nary of over 1,000 Dog Breeds”.
2. Følgende hunde, der er omfattet af Justitsministeriets udkast til obser-vationsliste af 20. oktober 2010, bør helt klart fjernes fra listen, da ingen af racerne reelt er problematiske:
 Akita inu
 Bullmastiff
 Dobermann
 Dogue de Bordeaux
 Mastiff
 Shar pei
 Tibetansk mastiff
VK gav i øvrigt udtryk for, at DKK ikke ønsker at afgive et officielt skriftligt høringssvar over udkastet til observationsliste.
MGJ 22. oktober 2010.
(pdf ligger på computer og kan sendes,hvis folk betvivler det)

Den spanske kennelklub kender i øvrigt ikke til ibirisk dogge, som de faktisk havde puttet på som EN race.. det sidste er kommet efter.... men de har så også opfundet en betegnelse for de racer...??????
Selvsamme spanske kennelklub har i øvrigt det spanske kongehus som protektorer.......

Så vi må jo konkludere vedr Vibeke Knudsen og DKK

OOOPPS I DID IT AGAIN.......

Ingen kommentarer:

Send en kommentar