torsdag den 15. december 2011

Birgitte Solhøjs foretræde for retsudvalget

Først vil jeg sige at hvis min race Dogo Argentinoen var kendt for at dræbe mennesker og havde forårsaget dødsulykke og mange bidskader på hunde ville jeg slet ikke stå her, jeg ville slet ikke have haft og avlet racen. Det er absolut ikke i min eller andre seriøse opdrætteres interesse at avle hunde der er ustabile.
Farlige hunderacer findes ikke, det er ikke racebestemt – men individ bestemt.
Vi har opdrættet racen Dogo Argentino siden 1993, som er en jagt og familiehund og vi er en af verdens mest anerkendte opdrættere af racen. 
Den har ALDRIG været avlet som kamphund, men har derimod den samme funktion som en boxer eller Gran Danoir, familie og jagthund.  Dogoen bruges ikke i Danmark til jagt, men er som i resten af Europe, hovedsaligt familiehund. Nogle bruger den til Sweiss( opsporing af anskudt vildt) og sporarbejde også.
Vi har fra starten af selekteret og mentaltestet alle avlshunde på temperament og sundhed som I kan se i uddelte mappe.
 ALLE vores avlsdyr har bestået mentaltesten, med et rigtigt godt resultat.  INGEN hunde har på noget tidspunkt vist angst eller aggressivitet.
Min race er ikke nogen farlig hund, det har den på alle måder bevist sig ikke at være, som I kan se på mentaltest resultaterne rører de SLET IKKE grænsezonerne for avlsforbud, tværtimod ligger de helt i den anden ende af skalaen.
Dogoen er fremavlet på andre racer som:  Pointer( jagthund) Grandanoir,Bullterrier,Boxer,Irsk ulvehund, alle racer som er oprindelige jagt og familiehunde og kendt for deres venlige temperament.
En jagthund skal være social med de andre hunde på jagten, man kan ikke bruge en hund til jagt som vil sloges med andre hunde.
I Europa er Dogoen meget populær som familiehund pga. af dens kærlighed og loyalitet overfor mennesker, dens meget tilpasningsvenlige temperament.
Dogoen har været i Danmark i 25 år, i Holland 33 år, uden at have gjort sig uheldigt bemærket, som I kan se af vedlagte statistikker fra Holland. Det eneste sted i statistikken hvor dogoen er nævnt, er faktisk som offer for overfald af anden hund.
Lovforslaget er ikke baseret på noget som helst videnskabeligt eller dokumenteret materiale.
Man kan ikke bare antage og syntes and nogle racer er farligere end andre og lave en lov ud fra dette.  
Det undrer mig meget hvordan min race er blevet udvalgt og stemplet som farlig.
Et forbud har ingen effekt , I Norge og England er antal af bideskader slet ikke faldet efter at et forbud af enkelte racer er indført.
Jeg er ved at miste tilliden til de danske politikere og systemet, mister tilliden til at vores politikere arbejder seriøst for folket.
Jeg er dybt bekymret når der ikke lyttes ikke til udvalgets anbefalinger om at et forbud mod disse 13 racer ingen effekt har, Udvalgets medlem, der har bidraget til listen over racer siger endda at hun ikke har nok racekendskab til at lave en sådan en liste:
Hun siger i baggrundsmaterialet for listen over de 13 racer:
”Da jeg ikke har egne erfaringer med alle hunderacerne, kan jeg ikke udelukke nogen som værende ikke ”aktuelle” i forhold til de kategorier, de er placeret i allerede.”  
Her sætter medlemmet af udvalget klart spørgsmål til sin viden om de enkelte racer.
En anden ting som falder mig for øjnene er at en politiker udtaler sig direkte usandfærdigt da hun udtalte på sidste møde: Hundeudvalget har været HELT enigt om et forbud mod de 13 racer. (referat af høring på nettet)
Det er UKORREKT, 3 var for et forbud, 6 imod.
Der har IKKE været nogen anbefaling om forbud fra hundeudvalget, tværtimod blev armen vredet om på dem til at konstruere en liste. En liste som de samtidig siger at de ikke anbefaler bliver brugt til et forbud.
Det er utrygt som borger i Danmark at der er risiko for at et lovforslag tromles igennem, som ikke er baseret på noget som helst fagligt og dokumenteret, men  måske på baggrund af en folkestemning skabt at landets sentationsaviser.  
Heldigvis har mange aviser i yderområderne været objektive og skrevet om de mange andre  alvorlige bideuheld i 2009, her viser det sig igen at det ikke er et racespecifikt problem, men et ejerproblem. Mange forskellige racer er repræsenteret i uheldene. Desværre ser vi også i pressen at hetzen er ved at kræve sin ofre, en bulldog som havde overfaldt en anden hund blev krævet aflivet, imens en ejer til schæferblanding som bed et barn kun fik en bøde på 900 kr. Det er ved at udvikle sig til en grim omgang hunderacisme.
Mange som os der har registrerede hunde, mentaltestede stabile hunde, vil blive ”offer” i denne sag. Vi som har papirarbejdet i orden og er ansvarlige hundeejere skal bøde for hvad en mindre gruppe uansvarlige og ukompetente hundeejere laver af ulykker i Danmark.
Retssikkerheden er helt væk i denne sag, der findes ingen metoder til at bevise sin uskyld i den ”modsatte bevisførelse”, den er menneskerettighedskrænkende, uetisk og udansk!
 At lave et lovforslag som ikke giver den ønskede effekt er spild af ressourcer og vil ramme de forkerte i samfundet.  Andre tiltag vil derimod mindske antal af bideuheld, men man kommer dem aldrig helt til livs, siden de fleste uheld sker med familiens egen hund.  
Der skal tages helt andre foranstaltninger i brug hvis I vil gøre gader tryggere for danskerne mht. hundeoverfald.
Hvad skal I gøre:
Først og fremmest, LINE PÅ ALLE HUNDE I BYER OG PÅ OFFENTLIGE STEDER, hunde må kun gå løs på egnede skiltede steder og på egen grund, og egen grund skal være forsvarligt indhegnet.
Problemet ligger i hænderne på ejerne/useriøse opdrættere/papirløst avl, og det syntes at fokus slet ikke er her længere, det er ejeren af hunden der skal have restriktioner.
Der er en kæmpe stor forskel på opdræt af hunde i Danmark, der er en gruppe af meget seriøse og ansvarsfulde opdrættere og ejere, og en gruppe som slet ikke har den rette motivation og viden til at opdrætte og eje en hund.Her bliver det hundene som er taberne i dette spil. Denne forskel på opdræt/ejerskab ville være det mest korrekte at udligne.
Giv alle avlere/opdrættere restriktioner, det er ALT for let at lave papirløst avl og blandingshvalpe i Danmark, giv disse mennesker lignende regler som vi seriøse opdrættere har haft igennem mange år.
  -Fødte hvalpe skal oplyses til hunderegisteret når de er 3 uger gamle, med oplysning om forældredyrenes chipsnumre.
 - hvalpene skal chipses inden de forlader opdrætter, dette kan foregå i hjemmet for at undgå de smittefarer som dansk dyrlægeforening er bekymret for.
-hvalpen skal afleveres med en sundhedsattest fra en dyrlæge, og vaccinebog.
-Opdrætter skal registrere ny ejer ved overdragelse af hvalpen.
-En hund/hvalpe kan ikke annonceres til salg uden oplysning af chipsnummer.
- sæt registreringsafgiften markant op på hunde, eller lav en hundeskat.
-Samkøring af politiet register og hunderegisteret, på ligefod som ”klip i kørekortsmetoden”. Det vil gøre politiets arbejde meget mere ressourcevenligt da man nemt vil kunne se, hvornår der skal sættes ind og fjerne hunden fra ejeren. Samtidig kan man holde styr på en hund, selv om den skifter ejer.
-Forsikringselskaberne, skadestuer, læger, dyrlæger skal registrere alle uheld, er hunden med stambog, så skal race registreres, er hunde uden stambog, skal den registreres som en blanding.
Det vil samtidig give et rigtigt godt statistisk materiale over ALT hundeavl i Danmark.
Ved at give restriktioner som disse til alt opdræt falder antallet af fødte hvalpe. Se statistikker fra Holland omkring antallet af registrerede hunde efter avlsregler testen blev indført det faldt kraftigt.
Flere krav til alt avl, større omkosninger, vil give flere overvejelser inden køb af hund og vil sortere useriøse opdrættere fra.
Registrer ALLE uheld de næste 5 år i stedet , herefter kan laves en saglig undersøgelse, baseret på KORREKT materiale og ikke fordomme og ”jeg syntes metoden”.
Dette er vejen frem.
Jeg beder jer indtrængende om at basere et jeres holdning i denne sag om hunde på reelt materiale og ikke holdninger og JEG TROR OG SYNTES politik.
Hvis I gennemfører denne lov, tvinges vi ud af Danmark, væk fra min familie, at opgive min passion, min race kan ikke komme på tale.  Min mand og jeg mødtes endda pga. af racen. Vi valgte racen fordi den passer til os og vores udvidede famile, vi har aflastningsbørn fra udsatte familier regelmæssigt i vores hus og det sætter krav til hundens temperament, og her er dogoen helt perfekt til os, idet den er rigtig glad for alle mennesker og aldrig stresset.
Det hobbyavl vi laver er det vi skal hygge os med når vi bliver gamle, og denne drøm brister et forbud mod vores dejlige race. Udlandet er det eneste alternativ for os hvis denne lov  bliver tromlet igennem. Vi skrotter ikke 6 generationer og 20 års arbejde. Vores hunde er en del af vores identitet.
Til sidst vil jeg sige at jeg står til jeres fulde rådighed i denne sag, hvis det skulle have jeres ønske. Tak for jeres tid, jeg sætter stor pris på at jeg kunne komme herind og tale for jer.


Billedet er med Birgitte Solhøjs tilladelse lagt ind

Ingen kommentarer:

Send en kommentar