søndag den 5. august 2012

Hvad laver Fair Dog og hvad har Fair Dog foretaget sig indtil nu

Skrevet af Charlotte Andersson
Formand for Fair Dog
For yderligere info læs
Det koster 150 kr om året at være medlem

Hvad laver Fair Dog og hvad har Fair Dog foretaget sig indtil nu.

Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 2 år indsamlet viden fra både ind og udland mht. hunderaceforbud, retssager, viden om adfærd, bid på mennesker og dyr m.m.

Vi har indgået samarbejde med fagfolk/eksperter og myndigheder fra både ind og udland.

Vi har afholdt foredrag, været på messer og taget rundt på markeder for at sprede budskabet om ansvarligt hundeejerskab, hundeloven, adfærd m.m.

Medlemmerne af Fair Dog afholder Bullie Walks for Fair Dog og promoverer ansvarligt hundeejerskab, samtidig med at de fremviser deres hunde på en positiv og god måde.

Vi har indsamlet statements fra andre organisationer/klubber/foreninger og fremsendt dem til politikerne.

Vi har været i div. Medier, TV, Radio, Aviser og blade.

Vi har afholdt et utal af møder med myndighederne, politikerne og fagfolk.

Vi har udarbejdet et løsnings katalog over forslag til en ny lovgivning baseret på den viden vi har indsamlet og på de erfaringer der har været fra andre lande.

Vi har lavet en undersøgelse som vi udgav sidste år over bid episoder og den har vi fulgt op på og udgiver endnu en i år. Sammenlagt har vi undersøgt 829 bid episoder.

Vi har skrevet til medierne hver gang der er kommet ukorrekte oplysninger og fulgt op på sagerne for at finde ud af hvad der er fakta.

Vi har indbragt nogle medier til pressenævnet.

Vi har påklaget 15 sager til ombudsmanden.

Vi har påklaget en masse sager til statsadvokaturen.

Vi har ført over 100 hundelovs sager af forskellig art, også Bolig sager.

Vi råder og vejleder hundeejere, både med hundeloven, adfærd, boligsager m.m. Vi råder og vejleder også advokater i hundelovs sager.

Vi har lavet 3 film omkring hundene og hundeloven i Danmark.

Vi har udarbejdet købekontrakt inkl. Erklæring for herkomst, som blev fremlagt for fødevareministeriet og rigspolitiet + hvilke rettigheder man har som køber og sælger af hunde.

Vi har udarbejdet retningslinjer for hvad man skal gøre, hvis man kommer i klemme i hundeloven og hvilke rettigheder man har som hundeejer.

Ovenstående er få ting af det vi laver i Fair Dog og vi har mange ting i støbeskeen for fremtiden.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar